All premium Magento themes at magentothemesstore.com!

Björklunda

fastighet

Björklunda erbjuder en individuellt anpassad vård med engagemang, trygghet och kontinuitet för boende i Mälardalen som innehar psykiska och/eller somatiska handikapp. Vi bedriver vården med hög kompetens hos personal och ledning i en familjär anda med god omvårdnad i en trivsam miljö.


Bakgrund

Björklunda har arbetat med psykiskt funktionshindrade sedan starten 1982. Verksamheten drevs av Widbo HVB AB från start och togs över under 2011 av Sigtuna OmVård AB. Sigtuna OmVård AB har en ledningen med mångårig erfarenhet av drift av hem för funktionshindrade